Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

emska
4805 7fff 500
Reposted fromtfu tfu vianoticeable noticeable

June 23 2018

emska
1727 016e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viairmelin irmelin
emska
3695 9317 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
emska
7018 fd1a 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

May 06 2018

emska
4207 a1e8
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin

April 27 2018

emska
1060 41d0 500
Reposted frombudas budas viairmelin irmelin
emska
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viadrunkwhipster drunkwhipster

April 23 2018

emska
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
9113 dcfb

April 06 2018

emska
3498 e9cd
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viainto-black into-black
emska
6456 b0e9
emska
0432 72e7 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 29 2018

5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin

March 12 2018

emska
Reposted fromabsolem absolem viabugie bugie

March 09 2018

emska
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

March 02 2018

emska
0497 5f28
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajrb jrb
emska
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viairmelin irmelin
emska
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
emska
5885 40f3 500
Reposted fromtfu tfu viaprzytulanki przytulanki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl